Achilles TransQ Påmeldingsblankett for leverandører

Vennligst fyll ut bestillingsskjemaet nedenfor for å starte en registrering i TransQ

Gjør deg kjent med produkt- /tjenestekategoriene som er tilgjengelig i Achilles TransQ, og gjør en grundig vurdering av hvilke kategorier det er naturlig å registrere deg innenfor. Dette for å kommunisere tydelig hva som er bedriftens virksomhet og kompetanseområder. Oversikt over produkt-/tjenestekategorier finner du her

Kvalifikasjonsavgiften skal betales på forskudd.

Avgiften baseres på antall valgte produkt-/tjenestekategorier. Avgiften dekker 1 års kvalifikasjon og refunderes ikke.

Så snart Achilles har mottatt påmeldingsblankett og innbetaling, sendes en bekreftelse på betalingen. Samtidig gjøres spørreskjemaet tilgjengelig for utfylling på internett. Registreringen består av et internettbasert spørreskjema. Nødvendig dokumentasjon kan lastes opp i spørreskjemaet.