Achilles Utilities NCE beställningsformulär

 

Undersök vilka produkt- och tjänstekategorier som finns tillgängliga i Achilles Utilities NCE, och gör en noggrann bedömning av vilka kategorier som stämmer in på ditt företag. Detta är viktigt för att tydligt kunna kommunicera er kärnverksamhet mot inköpare.

Efter att Achilles Utilities NCE har mottagit din betalning får du inloggningsuppgifter för att fullfölja din registrering. Registreringen består av att fylla i ett frågeformulär samt bifoga relevant dokumentation.Kvalificeringsavgiften: Avgiften är baserad på antalet valda produkt – och tjänstekategorier. Den täcker ett års kvalificering och återbetalas ej. 

Lägsta registreringsnivå endast för leverantörer med omsättning under 1.1M euro