Achilles Utilities NCE Påmeldingsblankett for leverandører

Gjør deg kjent med produkt og tjenestekoder som er tilgjengelig i Achilles Utilities NCE, og gjør en grundig vurdering av hvilke kategorier det er naturlig å registrere deg innenfor. Dette for å kommunisere tydelig hva som er bedriftens virksomhet og kompetanseområder.

Kvalifikasjonsavgiften skal betales på forskudd. Avgiften baseres på antall valgte produkt-/tjenestekategorier. Avgiften dekker 1 års kvalifikasjon og refunderes ikke.

Så snart Achilles Utilities NCE har mottatt påmeldingsblankett og innbetaling, sendes en bekreftelse på betalingen. Samtidig gjøres spørreskjemaet tilgjengelig for utfylling på internett. Registreringen består av et internettbasert spørreskjema. Nødvendig dokumentasjon kan lastes opp i spørreskjemaet.

* For bedrifter med omsetning under 10M NOK og inntil 3 koder blir den årlige kvalifikasjonsavgiften 1900 NOK