Invitasjon Vygruppen AS: Renholdstjenester 

 

Hei,
 
Vygruppen AS ønske å invitere deg som leverandør til å søke kvalifisering i TransQ for tjenestekategorien Renholdstjenester (TransQ tjenestekode 8.14.3) i henhold til supplerende krav for Vygruppen (Vygruppen-krav).

Formålet med denne invitasjonen er at Vygruppen-konsernet ønsker å tilknytte seg en portefølje av kvalifiserte leverandører som kan inviteres til å delta i konkurranser uten ytterligere prekvalifisering eller kunngjøring.
 
Hvis ditt selskap vil søke kvalifisering til Vygruppen-krav, vennligst klikk på Steg 2 knappen nedenfor å send din søknad i dag. Fyll ut disse 4 vedleggene sammen med søknaden din. 

Vennligst les søknadskriteriene her.
 
 - Etiske krav
 - Referanseliste
 - Referensebeskrivelse
 - Egenerklæring om miljøledelsessystem 
 
 
 Alle vedleggene er også tilgjengelige på hjemmesiden til TransQ, under dokumenter & linker.
 
 For mer informasjon, besøk hjemmesiden til TransQ eller kontakt June Eikeseth på +47 932 40 277 evt. på e-post: innkjop@vy.no  

 Med vennlig hilsen,

 TransQ