Invitasjon NSB - Vedlikehold av rullende materiell

NSB AS ønsker å invitere deg som leverandør til å søke kvalifisering i TransQ for tjenestekategorien Vedlikehold av rullende materiell (TransQ tjenestekode 5.1.1) i henhold til supplerende krav for NSB (NSB-krav).
 
Formålet med denne invitasjonen er at NSB-konsernet ønsker å tilknytte seg en portefølje av kvalifiserte leverandører som kan inviteres til å delta i konkurranser uten ytterligere prekvalifisering eller kunngjøring.

Hvis ditt selskap vil søke kvalifisering til NSB-krav, vennligst klikk på Steg 2 knappen nedenfor å send din søknad i dag. Fyll ut disse 4 vedleggene sammen med søknaden din.
 
Vennligst les søknadskriteriene her.

- Etiske krav
- Egenerklæring miljøledelsesytem
- Referensebreskrivelse
- Underleverandører
 
Alle vedleggene er også tilgjengelige på hjemmesiden til TransQ, under dokumenter & linker
 
For mer informasjon, besøk hjemmesiden til TransQ eller kontakt Wiebe van Meenen på +47 922 86 480 evt. på e-post: innkjop@nsb.no

Med vennlig hilsen,

TransQ