Gjør tiltak for å redusere karbonutslipp og start reisen mot netto null

I en verden hvor miljøhensyn blir en stadig høyere prioritet, er det viktigere enn noensinne å vise at man som selskap opererer på en bærekraftig måte. Gjennom ordningen Achilles Carbon Reduce (drevet av Toitū) kan du bevise at ditt selskap har truffet tiltak for å bekjempe klimaendringer. Dette foregår via en uavhengig verifisert prosedyre som gjør at du kan redusere karbonutslipp og oppfylle alle dine forpliktelser om karbonrapportering, inkludert lån som forutsetter bærekraftige tiltak.

Inntil 50 % reduksjon

Kunder som benytter seg av dette programmet, kan i gjennomsnitt forvente å redusere valgfritt karbon med 30 % over en periode på tre til fire år, og 50 % over fem til seks år.

Hva er beste praksis?

Les om de viktigste stegene britiske selskaper tar når det gjelder måling, håndtering og reduksjon av utslippene sine.

AdobeStock_589233216
carbon pr dark-1

Gratis E-Lærings Kurs: Karbonreduksjon og veien mot netto null

Ta dette 4 ukers kurset i ditt eget tempo hjemmefra. Ingen utløpsdato og ingen kostnad! Motta en 30-minutters leksjon via e-post hver uke, i 4 uker. Ved slutten av hver leksjon kan du teste deg selv på det du har lært..NB, kurset er på Engelsk. 

E-bok om planlegging og håndtering av karbonutslipp

Bedrifter må bruke den samme oppfinnsomheten de bruker for å levere overbevisende produkter og tjenester til karbonhåndtering for å sikre at de fortsetter å vokse i en karbonnøytral verden. Last ned vår e-bok om karbonhåndtering for å lære mer om drivkrefter og muliggjørere en vei mot netto null.

Advanced Carbon Planning eBook
carbon pr dark-1

Hvordan påvirke netto nullutslipp med grønne byggeprinsipper

Viste du at 38% av utslippene som genereres av menneskelig aktivitet, kommer fra bygninger? Derav 28% fra drift og 10% fra materialer og konstruksjon. Les mer om hvordan du kan ha en innvirkning.

Achilles hjelper kunder spare 97 tusen tonn CO2 og vinner klimahandlingsprisen for andre år på rad.

I løpet av de siste 12 månedene har Achilles Carbon Reduce-programmet redusert utslipp av drivhusgasser med 97 411 tonn CO2-e, noe som tilsvarer 48 700 biler som kjører 12.231km per år. For å kompensere for denne mengden uten reduksjon, ville man måttet plante over 4,8 millioner trær i løpet av ett år – noe som gjør reduksjonen til en enorm bragd for klimaet.

Tress plane

Snakk med oss

Kontakt oss for å avtale en uforpliktende samtale om dine behov.

  • Achilles tilbyr et komplett program for karbonstyring som gir deg tryggheten til å levere på det som kreves av deg. 

  • Programmet tar hensyn til alle karbonmålings-aktivitetene du allerede har gjennomført, slik at du verken betaler for eller må gjøre ting to ganger.

  • Achilles karbonreduksjonprogram er internasjonalt anerkjent og akseptert av regjeringer, sertifiseringsorganer, regulatorer og investeringsmiljøet, og er fullstendig i samsvar med TCFD, SBTi, samt gir deg et ISO 14064-1-sertifikat.

  • Programdeltakere har rapportert om driftbesparelser på flere millioner hvert år.

  • Det funker! I gjennomsnitt oppnås en reduksjon på 30% av de operasjonelle karbonutslippene over 3-4 år og en reduksjon på 50% over 5-6 år.

Ta kontakt